Cấp giấy đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu không có chứng từ gốc hoặc mất toàn bộ hồ sơ di chuyển
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông Vận tải

Lĩnh vực Lĩnh vực Đường bộ
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (Số 02A - Đường Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh).
Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc mạng điện tử thì Trung tâm thông báo bằng văn bản cho tổ chức hoặc cá nhân để hoàn thiện hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức và yêu cầu nộp phí, lệ phí cho Trung tâm (nếu có).
- Bước 2: Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Sở Giao thông vận tải để giải quyết theo quy định.
- Bước 3: Đến hẹn, Trung tâm hành chính công Tỉnh trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức hoặc cá nhân.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua mạng điện tử (Địa chỉ http://dichvucong.hatinh.gov.vn);
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ gồm:
            - Chủ sở hữu lập bản cam đoan (Phụ lục 19 – Thông tư 20/2010/TT - BGTVT ngày 30/7/2010) và thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương trong 7 ngày mỗi ngày 01 lần (Phụ lục 20 - Thông tư số 20/2010/TT - BGTVT ngày 30/7/2010) (bản chính);
- Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 02- Thông tư số 20/2010/TT - BGTVT ngày 30/7/2010) (bản chính);
- Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng là một trong những chứng từ sau:
            + Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính (bản chính);
            + Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 Thông tư số 20/2010/TT - BGTVT ngày 30/7/2010  (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);
+ Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công chứng);
            + Văn bản của bên cho thuê tài chính đồng ý cho bên thuê xe máy chuyên dùng được đăng ký quyền sở hữu (bản chính);
            + Quyết định tiếp nhận viện trợ của cơ quan có thẩm quyền (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);
            + Văn bản phát mại theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);
            + Lệnh xuất hàng của Cục Dự trữ quốc gia. Trường hợp lệnh xuất hàng gồm nhiều xe máy chuyên dùng thì mỗi xe phải có một bản sao có chứng thực.
            (Trường hợp mua bán hoặc cho, tặng qua nhiều người, khi làm thủ tục đăng ký, chỉ cần chứng từ mua bán, cho, tặng lần cuối cùng).
- Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được uỷ quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.
- Lưu ý: Nếu nộp qua bưu điện hồ sơ gồm bản sao có chứng thực; qua mạng điện tử hồ sơ gồm bản scan từ bản gốc.
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức hoặc cá nhân

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận xe máy chuyên dùng.

Lệ phí

Mức lệ phí:
       - Cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số 200.000 đồng/lần cấp;
       - Cấp lại giấy đăng ký không kèm theo biển số 50.000 đồng/lần cấp.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

    - Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 02- Thông tư số 20/2010/TT - BGTVT ngày 30/7/2010);
            - Tờ cam đoan về hồ sơ xe máy chuyên dùng (Phụ lục 19 - Thông tư số 20/2010/TT - BGTVT ngày 30/7/2010 );
- Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 20 - Thông tư số 20/2010/TT - BGTVT ngày 30/7/2010);
- Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng (Phụ lục 06 - Thông tư số 20/2010/TT - BGTVT ngày 30/7/2010).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
Căn cứ pháp lý của TTHC

   - Luật giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
            - Thông tư số 20/2010/TT - BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;
- Thông tư số 59/2011/TT - BGTVT ngày 05/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi một số điều Thông tư số 20/2010/TT - BGTVT ngày 30/7/2010 Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;
- Thông tư số 188/2016/TT- BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

Tài liệu đính kèm
[Trở về]