DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
 
Tổng số 107 thủ tục / 8 trang
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện File
1 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
2 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
3 Gia hạn Giấy phép liên vận qua biên giới Campuchia- Lào - Việt Nam Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
4 Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia- Lào - Việt Nam Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
5 Cấp giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
6 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Campuchia- Lào - Việt Nam Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
8 Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
9 Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
10 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
11 Cấp đổi Biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
12 Cấp lại Biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
13 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
14 Cấp lại Phù hiệu xe trung chuyển Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
15 Cấp phù hiệu Xe nội bộ Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
  1 2 3 4 5 ...