Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh và quốc lộ được giao quản lý đang khai thác.
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông Vận tải

Lĩnh vực Lĩnh vực Đường bộ
Trình tự thực hiện

Điều kiện thực hiện TTHC:

- Tuân theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Cá nhân, tổ chức được phép lắp đặt biển quảng cáo chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan do việc lắp đặt biển quảng cáo gây ra.

- Chủ công trình biển quảng cáo phải di chuyển hoặc cải tạo biển đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan.

Cách thức thực hiện

Cách thức thực hiện TTHC:

- Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - Số 02A - đường Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Hà Tĩnh;

- Qua Bưu điện;

- Qua hệ thống mạng điện tử (Địa chỉ http://dichvucong.hatinh.gov.vn).

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Đơn đề nghị xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ.

- Hồ sơ thiết kế trong đó có bình đồ, trắc dọc, trắc ngang vị trí đoạn tuyến có xây dựng công trình. Nếu hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, đối với công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác, phải có Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế.

* Lưu ý khi nộp hồ sơ:

+ Nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trường hợp yêu cầu bản sao thì kèm theo bản gốc để đối chiếu;

+ Nếu nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì quét (Scan) từ bản chính;

+ Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

Số lượng hồ sơ (Số lượng hồ sơ cần nộp): 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Kết quả thực hiện TTHC

Cơ quan thực hiện: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh.

Lệ phí

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đối tượng thực hiện TTHC: Chủ đầu tư biển quảng cáo.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Kết quả giải quyết TTHC:

+ Đáp ứng yêu cầu: Văn bản chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

+ Không đáp ứng yêu cầu: Văn bản thông báo không đủ điều kiện chấp thuận.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Quy trình xử lý công việc:

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Cán bộ TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủthì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ,  thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2: Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý KCHT&ATGT xử lý

Bước 3: 

Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì dự thảo Văn bản chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trình lãnh đạo Phòng Quản lý KCHT&ATGT xem xét, ký nháy.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì dự thảo Văn bản thông báo không đủ điều kiện chấp thuận  trình lãnh đạo phòng xem xét ký nháy.

Bước 4: Xem xét hồ sơ và ký nháy vào dự thảo kết quả thực hiện tại bước 3.

Bước 5: Xem xét, ký duyệt văn bản trình ký của Phòng Quản lý KCHT&ATGT.

Bước 6: Phát hành văn bản và chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bước 7: Trả kết quả cho tổ chức cá nhân.

* Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý, cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả  và chuyển sang Bộ phận TN&TKQ để gửi cho tổ chức, cá nhân.

 

Tài liệu đính kèm
[Trở về]