Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải

Đăng ngày 27-09-2021 07:40
1094 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 30/7/2021 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 15/2021/TT-BGTVT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

. . . . .