Tuyên truyền pháp luật
Các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm ngày TBLS

Các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm ngày TBLS

18-07-2022
Thiết thực lập thành tích kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ

Truyền Thông vận động cộng đồng tham gia triển khai mô hình " bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương " có sự tham gia của cộng đồng

07-10-2021
Trong bối cảnh ngày càng gia tăng khối tài sản đường bộ cũng như nhu cầu ngày càng tăng về vận tải đường bộ và do trực tiếp chịu tác động của nhiều yếu tố như tải trọng và các điều kiện thời tiết nên mức độ phục vụ của con đường sẽ dần giảm đi cùng với quá trình già hóa của các kết cấu công trình...

​TRUYỀN THÔNG VẬN ĐỘNG CÁN BỘ ĐỊA PHƯƠNG THAM GIA TRIỂN KHAI MÔ HÌNH BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG

01-10-2021
Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) được thực hiện, do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ nhằm hỗ trợ Chính phủ và Bộ GTVT
  1 2 3 4 5