Tuyên truyền pháp luật
Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 55 năm chiến thắng Đồng Lộc

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 55 năm chiến thắng Đồng Lộc

20-06-2023
Ban chỉ đạo tổ chức các ngày lễ lớn cấp tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 02 -KH/BCĐ Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Đồng Lộc; tưởng niệm 55 năm Ngày hy sinh của 10 nữ Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc và kỷ niệm 55 năm Chiến tích Làng K130...
Thực hiện Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 05/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính

Thực hiện Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 05/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính

15-06-2023
Thực hiện Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 05/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính
  1 2 3 4 5