Công tác tổ chức - cán bộ
Các Bí thư Chi bộ tham Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng do Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh tổ chức

Các Bí thư Chi bộ tham Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng do Đảng ủy Khối CCQ&DN Hà Tĩnh tổ chức

14-11-2020
Trong thời gian 1 buổi, hơn 300 bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ&DN) Hà Tĩnh được bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng.
  1 2 3 4