Chương trình, đề tài khoa học
Khoa học Công nghệ và đổi mới sáng tạo

Khoa học Công nghệ và đổi mới sáng tạo

23-05-2020
Phát huy những kết quả đạt được, Sở Giao thông vận tải tiếp tục tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật KH&CN
Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới trong duy tu xây dựng công trình giao thông

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới trong duy tu xây dựng công trình giao thông

17-04-2020
Trong nhiệm kỳ 2015-2020 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng ủy, Ban giám đốc Sở phong trào nghiên cứu khoa học
  1 2 3