Chương trình, đề tài khoa học
Hội thảo ứng dụng lớp phủ vữa nhựa polime trong công tác bảo trì mặt đường

Hội thảo ứng dụng lớp phủ vữa nhựa polime trong công tác bảo trì mặt đường

23-08-2018
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh phối hợp trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức Hội thảo ứng dụng công nghệ
BẢO VỆ THUYẾT MINH ĐỀ TÀI CẤP TỈNH

BẢO VỆ THUYẾT MINH ĐỀ TÀI CẤP TỈNH

18-06-2018
“Đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật công nghệ dán sợi cường độ cao FRP (Fiber Reinforced Polymer) trong sữa chữa, gia cường công trình cầu yếu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.