Trang chủ Đảng, Đoàn thể

Công đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, đoàn viên năm 2023

Đăng ngày 06-11-2023 08:34
132 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Công đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, đoàn viên năm 2023

. . . . .