Trang chủ Đảng, Đoàn thể

CĐN Giao thông - Xây dựng: Công bố quyết định công nhận Công đoàn cơ sở Công ty TNHH liên doanh Việt Nhật

Đăng ngày 26-05-2023 02:52
2324 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 24/5/2023, Công đoàn ngành Giao thông - Xây dựng tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận và chỉ đạo Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Công đoàn cơ sở Công ty TNHH liên doanh Việt Nhật, kết nạp 14 người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam

. . . . .