Trang chủ Cập nhật Chuyển đổi số

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký quyết định số 4224 QĐ-UBND, ngày 29/12/2021 về việc thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Hà Tĩnh.

Đăng ngày 03-01-2022 00:26
264 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .