Trang chủ Cập nhật Chuyển đổi số

Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số

Đăng ngày 23-03-2023 03:41
498 Lượt xem
Xem cỡ chữ

UBND tỉnh vừa có văn bản hướng dẫn tthống nhất về sự khác nhau giữa Công nghệ thông tin và chuyển đổi số

. . . . .