Trang chủ Đảng, Đoàn thể

Công tác thu kinh phí công đoàn năm 2022 ở các doanh nghiệp ngành Giao thông vận tải từng bước chuyển biến mạnh mẽ

Đăng ngày 03-11-2022 01:34
1408 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bám sát các chỉ tiêu theo Quyết định số 178/QĐ-LĐLĐ ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh giao và Chương trình công tác năm 2022 của Công đoàn ngành (CĐN) Giao thông vận tải Hà Tĩnh. Ban Thường vụ CĐN Giao thông vận tải đã tập trung đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động từ Công đoàn ngành đến cơ sở để cụ thể hóa các chỉ tiêu của LĐLĐ tỉnh giao.

. . . . .