Trang chủ Đảng, Đoàn thể

Đại hội Chi bộ Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đăng ngày 15-10-2017 10:33
604 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐUK ngày 24/7/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Kế hoạch số 50-KH/ĐU ngày 10/8/2017 của Đảng ủy Sở GTVT về tổ chức Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; sáng ngày 30/9/2017, Chi bộ Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

. . . . .