Trang chủ Đấu thầu - Mua sắm công

Gói thầu số 08.TVTK: Khảo sát, thiết kế BVTC, lập dự toán xây dựng công trình, cắm cọc giải phóng mặt bằng và mốc lộ giới đường bộ đoạn từ Thiên Cầm - Quốc lộ 1

Đăng ngày 14-02-2023 09:27
159 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .