Trang chủ Đấu thầu - Mua sắm công

Gói thầu số 09.TVTK: Khảo sát, thiết kế BVTC, lập dự toán xây dựng công trình, cắm cọc giải phóng mặt bằng và mốc lộ giới đường bộ đoạn từ Quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Min

Đăng ngày 14-02-2023 09:27
1484 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .