Trang chủ Đảng, Đoàn thể

Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2017

Đăng ngày 03-01-2018 07:41
95 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đảng bộ Sở GTVT vừa tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

. . . . .