Trang chủ Hoạt động của ngành

Hội thảo khoa học các đề tài, chuyên đề cấp tỉnh

Đăng ngày 22-05-2019 02:44
1387 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Quyết định số 434/QĐ-SKHCN ngày 27/4/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh

. . . . .