Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Kết quả thực hiện kế hoạch làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, phục hồi nâng cấp mặt đường bê tông xi măng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ngày 10-11-2023 07:23
61 Lượt xem
Xem cỡ chữ

hực hiện Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng

. . . . .
Cùng chuyên mục