Trang chủ Tin tức - Sự kiện

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT ĐẢNG THÀNH TỰU VÀ GIẢI PHÁP

Đăng ngày 21-04-2020 09:18
301 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sinh hoạt đảng là hoạt động quan trọng của tổ chức Đảng, tác động đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

. . . . .