Trang chủ Thông tin cần biết

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào Quốc lộ 15B và các tuyến đường tỉnh; cập nhật, bổ sung các điểm đấu nối vào cửa hàng xăng dầu trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

Đăng ngày 21-03-2018 03:29
1506 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .