Trang chủ Đấu thầu - Mua sắm công

QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường để đảm bảo giao thông các đoạn: Km356+800÷Km357+800, Km359+750÷Km360+800, Km397+00÷Km398+500, Km401+00 ÷ Km402+500, Km406+00 ÷ Km408+500, QL.15, tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ngày 25-09-2019 02:55
459 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .