Trang chủ An toàn giao thông

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh vừa tổ chức cho doanh nghiệp ký cam kết trong việc bảo đảm trật tự ATGT

Đăng ngày 16-01-2018 09:29
164 Lượt xem
Xem cỡ chữ

tổ chức cho doanh nghiệp ký cam kết trong việc bảo đảm trật tự ATGT trong hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô.

. . . . .