Trang chủ Đảng, Đoàn thể

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của BTC Tỉnh ủy khóa XVI

Đăng ngày 17-11-2017 09:21
218 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư là một trong những khâu quan trọng quyết định đến tiến độ thực hiện các dự án xây dựng công trình. Nhận thực được tầm quan trọng của công tác BT-GPMB, trên cơ sở nội dung Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 13/4/2006 của BTV Tỉnh ủy khóa XVI

. . . . .