Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Triển khai thực hiện Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT

Đăng ngày 05-05-2020 10:59
1618 Lượt xem
Xem cỡ chữ

gày 31/12/2019, Bộ Giao thông vận tải đã có Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

. . . . .