Trang chủ Hoạt động của ngành

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia

Đăng ngày 30-06-2022 07:15
1248 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nhằm phát triển nền tảng Bản đồ số quốc gia, thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; xây dựng và phát triển nền tảng Bản đồ số quốc gia do người Việt Nam làm chủ về công nghệ, phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế xã hội, ngày 23/6/2022 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 1137/QĐ-BTTTT về phê duyệt kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia.

. . . . .