Trang chủ Hoạt động của ngành

Chuẩn bị triển khai thi công thử nghiệm lớp phủ vữa nhựa polime (Micro surfacing) trên mặt đường BTXM

Đăng ngày 17-04-2019 02:42
1543 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Quyết định số 4087/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thi công thử nghiệm công nghệ lớp phủ vữa nhựa polime (Micro Surfacing) trên mặt đường bê tông xi măng

. . . . .