Trang chủ Hoạt động của ngành

CHUYỂN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG THÀNH QUỐC LỘ 281 CHO SỞ GTVT HÀ TĨNH QUẢN LÝ

Đăng ngày 22-03-2018 00:40
3884 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 13/03/2018, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 485/QĐ-BGTVT về việc chuyển một số tuyến đường địa phương tỉnh Hà Tĩnh thành Quốc lộ 281

. . . . .