Trang chủ An toàn giao thông

Công ty của Đức khảo sát xây dựng nhà máy điện mặt trời tại Hà Tĩnh

Đăng ngày 11-10-2017 14:14
282 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Công ty German Asean Power (CHLB Đức) sẽ đẩy nhanh quá trình tìm hiểu, khảo sát với mục tiêu sớm triển khai xây dựng nhà máy sản xuất điện từ năng lượng mặt trời tại Hà Tĩnh.

. . . . .