Trang chủ Hoạt động của ngành

Sở GTVT tổ chức Tọa đàm đẩy mạnh Cải cách thủ tục hành chính

Đăng ngày 10-06-2022 07:39
1851 Lượt xem
Xem cỡ chữ

hực hiện Kế hoạch số 520/KH-UBND ngày 24/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính năm 2022, ngày 09/6/2022, Sở Giao thông vận tải tổ chức Tọa đàm đẩy mạnh Cải cách thủ tục hành chính hướng dẫn đổi giấy phép lái xe (GPLX) qua mạng Internet thông qua hệ thống Dịch vụ công tỉnh Hà Tĩnh.

. . . . .