Trang chủ Giao thông đường bộ

Hoàn thành đưa vào sử dụng đường tránh phía đông khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc

Đăng ngày 26-09-2018 09:34
583 Lượt xem
Xem cỡ chữ

ông trình đường tránh phía đông khu di tích ngã ba Đồng Lộc có chiều dài L=694m với quy mô bề rộng nền đường Bnền=16,0m, bề rộng mặt đường Bmặt=11,0m, bề rộng vỉa hè Bvh=2x2,5m;

. . . . .