Trang chủ Hoạt động của ngành

Kế hoạch Phối hợp kiểm tra, rà soát về hướng tuyến, phương án thiết kế tuyến đường bộ cao tốc đoạn Bãi Vọt - Kỳ Anh

Đăng ngày 10-06-2020 10:44
1275 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện các nội dung thống nhất tại buổi làm việc giữa Bộ GTVT và tỉnh Hà Tĩnh ngày 28/5/2020; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 199/KH-UBND ngày 04/6/2020 về việc phối hợp kiểm tra, rà soát về hướng tuyến, phương án thiết kế tuyến đường bộ cao tốc đoạn Bãi Vọt - Kỳ Anh

. . . . .