Trang chủ An toàn giao thông

Những điểm cần biết về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017

Đăng ngày 08-10-2017 03:29
239 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Luật quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

. . . . .