Trang chủ Hoạt động của ngành

Phát huy vai trò của công đoàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đăng ngày 26-11-2021 14:12
2100 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến khó lường, gây ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và sức khỏe, đời sống của đoàn viên, người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp

. . . . .