Trang chủ Chương trình, đề tài khoa học

Sở Giao thông vận tải phối hợp Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Hà Tĩnh tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ, vật liệu mới trong xây dựng và bảo trì công trình giao thông”

Đăng ngày 07-11-2023 06:47
1527 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong ngành Giao thông vận tải, chiều ngày 03/11/2023, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học: “Ứng dụng công nghệ, vật liệu mới trong xây dựng và bảo trì công trình giao thông”.

. . . . .