Trang chủ An toàn giao thông

Sở GTVT tổ chức tập huấn công tác PCCC

Đăng ngày 26-04-2019 10:40
1560 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện kế hoạch PCCC của Sở GTVT năm 2019, vừa qua Sở GTVT tổ chức tập huấn công tác PCCC năm 2019

. . . . .