Trang chủ Công trình đang thi công

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phòng chống tham nhũng, lãng phí để nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Đảng bộ Sở GTVT Hà Tĩnh

Đăng ngày 17-04-2020 03:55
831 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong thời gian qua, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh

. . . . .