Trang chủ An toàn giao thông

Tập huấn đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn huyện Hương Khê

Đăng ngày 06-07-2020 08:49
1100 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 29 tháng 6 năm 2020,  Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp UBND huyện Hương Khê tổ chức Hội nghị tập huấn đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn huyện Hương Khê.

. . . . .