Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Tập huấn xây dựng, quản lý và bảo trì công trình GTNT phục vụ chương trình MTQG xây dựng NTM

Đăng ngày 18-04-2018 01:44
649 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thời gian qua Sở Giao thông vận tải đã sâu sát trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong công tác xây dựng đường giao thông nông thôn.

. . . . .