Trang chủ An toàn giao thông

Thẩm định Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

Đăng ngày 07-10-2017 03:30
253 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu vừa chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL). Nghị định này dự kiến sẽ được ban hành kịp thời để bảo đảm triển khai thi hành ngay cùng thời điểm hiệu lực của Luật TGPL kể từ ngày 1/1/2018.

. . . . .