Trang chủ An toàn giao thông

Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh ra quân tuyên truyền giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

Đăng ngày 22-07-2020 11:15
950 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 2349/KH-SGTVT ngày 15/07/2020 của Sở GTVT Hà Tĩnh về việc giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, ngày 17/7/2020

. . . . .