Trang chủ Hoạt động của ngành

THÔNG BÁO GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM NĂM 2018

Đăng ngày 04-07-2018 02:55
357 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nhằm khuyến khích nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống đồng thời công nhận sự đóng góp nổi bật của các nhà khoa học, công nghệ

. . . . .