Trang chủ Đào tạo - Sát hạch

Trung tâm GDNN Hà An tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên dạy thực hành lái xe.

Đăng ngày 22-03-2023 09:07
1244 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Thông báo số 12/TB-SGTVT ngày 06/02/2023 của Sở giao thông vận tải về thông báo nội dung cuộc họp triển khai các giải pháp nâng chất lượng dịch vụ đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe

. . . . .