Trang chủ Tuyên truyền pháp luật

​TRUYỀN THÔNG VẬN ĐỘNG CÁN BỘ ĐỊA PHƯƠNG THAM GIA TRIỂN KHAI MÔ HÌNH BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG

Đăng ngày 01-10-2021 14:27
91 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) được thực hiện, do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ nhằm hỗ trợ Chính phủ và Bộ GTVT

. . . . .