Trang chủ Quyết định

36/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng

Đăng ngày 11-05-2023 00:00
48 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .