TIN MỚI NHẤT

Tin tiêu điểm

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 • Về việc đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND ngày...
 • Thông báo mức thu Lệ phí đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông...
 • Về việc thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá xe ô tô
 • Thông báo Về việc chủ sở hữu xe máy chuyên dùng mất Hồ sơ đăng ký
 • QĐ Thành lập tổ kiểm tra cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2023
 • QĐ Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Sở Giao...
 • QĐ Về việc Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải loại hình kinh...
 • QĐ Về việc Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải loại hình kinh...
 • QĐ Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Sở Giao thông vận tải
 • QĐ Về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải loại hình kinh...
 • Kế hoạch triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
 • QĐ Về việc thành lập Ban chỉ đạo vận chuyển hành khách trong dịp...
 • QĐ Về việc công bố lại bến xe khách Tây Sơn thuộc Trung tâm...
 • QĐ Thu hồi phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ
 • Thông báo Kết luận thanh tra, kiểm tra công vụ
 • Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức
 • Về việc báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 9 tháng đầu...
 • Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2022
 • Kết luận thanh tra
 • Kết luận thanh tra
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH