Trang chủ Góp ý dự thảo văn bản

Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo tờ trình, nghị quyết, Đề án khuyến khích, ưu đãi hành khách đi lại bằng xe buýt và đơn vị vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh (lần 2)

Đăng ngày 27-08-2021 00:00
15 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .