Trang chủ Góp ý dự thảo văn bản

Xin ý kiến về thống nhất thiết lập các vị trí trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh để thành lập chốt kiểm soát người và phương tiện phòng chống dịch COVID-19

Đăng ngày 23-08-2021 00:00
19 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .