DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
 
Tổng số 97 thủ tục / 7 trang
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện File
61 Cấp lại giấy phép lái xe bị mất (còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng) Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
62 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
63 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
64 Đổi Giấy phép lái xe do ngành công an cấp từ ngày 01/08/1995 Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
65 Đổi Giấy phép lái xe mô tô do ngành công an cấp trước ngày 01/08/1995 Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
66 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ quốc phòng cấp Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
67 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
68 Tách giấy phép lái xe có thời hạn và không thời hạn Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
69 Đổi lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn đã cấp trước ngày 01/01/2015 Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
70 Cấp lại giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
71 Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
72 Cấp giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
73 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường tỉnh và quốc lộ được giao quản lý. Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
74 Cấp giấy phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường tỉnh và quốc lộ ủy thác Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
  ... 2 3 4 5 6 7 8 ...