DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
 
Tổng số 107 thủ tục / 8 trang
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện File
46 Cấp Phù hiệu “Xe trung chuyển” Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
47 Cấp Biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
48 Ngừng khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
49 Bổ sung, thay thế xe khai thác trên tuyến cố định Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
50 Đăng ký khai thác tuyến VTKH cố định bằng xe ô tô Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
51 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
52 Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
53 Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
54 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
55 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
56 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
57 Chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
58 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
59 Cấp Giấy phép xe tập lái Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
60 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
  ... 1 2 3 4 5 6 7 ...