DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
 
Tổng số 107 thủ tục / 8 trang
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện File
76 Cấp Phù hiệu “Xe trung chuyển” Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
77 Cấp Biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
78 Ngừng khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
79 Bổ sung, thay thế xe khai thác trên tuyến cố định Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
80 Đăng ký khai thác tuyến VTKH cố định bằng xe ô tô Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
81 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
82 Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
83 Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
84 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
85 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
86 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
87 Chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
88 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
89 Cấp Giấy phép xe tập lái Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
90 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
  ... 3 4 5 6 7 8 9 ...